06 3435 3234 info@breedbandtilburg.nl

Breedband Tilburg gaat voor kwaliteit. Dat bent u van ons gewend. En nu ligt het ook vast. Met het behalen van de certificering ISO9001, ISO27001 én NEN7510 beloven we consistentie in de geleverde diensten die voldoen aan alle standaarden. Dat is wat u van Breedband Tilburg mag verwachten en dat maken we waar. Daar zijn we trots op.

Breedband Tilburg heeft eind 2020 de ISO-audits doorlopen en succesvol afgerond. Een geweldige prestatie gezien onze kleine organisatie. Dat komt vooral ook door de betrouwbare en professionele leveranciers waar Breedband Tilburg al langdurig mee samenwerkt.

Tijdens de audit werden ISO 27001 en NEN 7510 getoetst, waarmee we hebben aangetoond dat Breedband Tilburg voldoet aan de eisen die worden gesteld aan procesmatige informatiebeveiliging. Daarnaast hebben we de ISO 9001-audit succesvol afgerond: de internationale norm voor een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. 

ISO 9001
ISO 9001 is de wereldwijd erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Een maatstaf voor en uiting van transparantie en betrouwbaarheid, met aandacht voor alle processen binnen de organisatie waarmee gewerkt wordt aan producten of diensten die voldoen aan de behoeften, eisen en wensen van de klant.

ISO 27001
ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De norm toont met een set van eisen aan hoe je een doeltreffend ‘Kwaliteit en Informatie Security Management Systeem’ opzet, evalueert en continu verbetert. Het doel: de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van alle gegevens binnen de organisatie beschermen.

NEN 7510
NEN 7510 is een aanvulling op ISO 27001. Deze norm geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen ter beveiliging van de informatievoorziening.

Alle onderdelen zijn integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. U kunt u erop vertrouwen dat de processen, de kwaliteit en de veiligheid bij ons geborgd is.


Archief