06 3435 3234 info@breedbandtilburg.nl
[rev_slider_vc alias=”whitepaper1″]

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis zijn veel patiënten iedere dag afhankelijk van een feilloos werkend computernetwerk. Begin 2015 werd echter definitief besloten dat op de locatie TweeSteden een van de twee Main Equipment Rooms (MER), waar alle bekabelingen samenkomen, intern zou worden verhuisd. De glasvezelaansluiting verhuisde mee. Deze onalledaagse operatie moest natuurlijk feilloos verlopen. Ludo Verhamme is als Hoofd ICT Infrastructuur Services verantwoordelijk voor het fysieke netwerk. Hij legt uit hoe de nieuwe MER01 fase voor fase werd voorbereid en aangesloten.

‘Deze serverruimte ontstond in de jaren ’80 en kreeg een plaatsje in de kelder van het toenmalige Mariaziekenhuis. In de loop van de jaren werden hieraan steeds meer eisen gesteld. De MER ontwikkelde zich tot een onmisbaar netwerkknooppunt. De ruimte werd echter te klein en lag dichtbij een ventilatieschacht waarin stof dwarrelde.’

Uitgelezen
‘Vanwege de intensivering van het gebruik werden aanpassingen noodzakelijk. Hoewel we twee identieke MER’s hebben die elkaars functie naadloos kunnen opvangen, willen we natuurlijk geen enkel risico laten ontstaan, bijvoorbeeld bij een overstroming. Alle diagnose-apparatuur wordt namelijk via de MER’s ter beschikking gesteld, zoals de röntgenfoto’s die nodig zijn tijdens een operatie. Ook telemetrie-oplossingen, zoals de kastjes die onze mobiele hartpatiënten meedragen om hun toestand in de gaten te houden, moeten doorlopend kunnen worden uitgelezen. Verder loopt de communicatie tussen de locaties TweeSteden en Elisabeth via het glasvezelnetwerk van Breedband Tilburg en dus via de beide MER’s.’

Geen hinder
‘De nieuwe MER01 is gefaseerd ontwikkeld. Nadat de fysieke ruimte was gebouwd en ingericht met kasten voor de apparatuur, heeft onze afdeling Facility een tijdelijke migratiebekabeling aangelegd, zodat de apparatuur verhuisd kon worden. In nauwe samenwerking met Breedband Tilburg zijn toen de glasvezelkabels, die voorheen binnenkwam in de kelder, intern verlegd. Dankzij zorgvuldige voorbereidingen heeft dit zogeheten ‘omlassen’ van de verbinding slechts enkele uren geduurd, een proces waarvan patiënten en medewerkers geen hinder hebben ondervonden. Uit voorzorg gebeurde dit niet op het drukste tijdstip, werd er constant gemonitord en waren er noodscenario’s in geval van calamiteiten. Als uit een van de tests was gebleken dat een stap niet succesvol was verlopen, hadden we deze relatief gemakkelijk ongedaan kunnen maken. Alles is goed gegaan, zodat MER01 nu klaar is voor de toekomst. Komend jaar is MER02 aan de beurt voor een verhuizing. Ook dan zal Breedband Tilburg de glasvezelaansluiting verleggen.’

> www.tweestedenziekenhuis.nl