06 3435 3234 info@breedbandtilburg.nl

Het Tilburgse Veemarktkwartier ging flink op de schop. In het gebied verrijzen diverse bedrijfsgebouwen. De onderrand van Parkeergarage Tivoli werd omgetoverd tot een verzamelpand van drie verdiepingen voor de creatieve sector, dat de naam De Plint kreeg. Van de Ven Bouw en Ontwikkeling is verantwoordelijk voor dit project en is eigenaar en verhuurder. Projectontwikkelaar Rob Crul vertelt over zijn ervaringen met Breedband Tilburg.

“De opdracht en uitdaging die we van de gemeente Tilburg kregen was: ontwikkel op deze plek een verzamelgebouw met creatieve bedrijvigheid als doelgroep. Vrij snel waren alle units verhuurd, al had dat even een aanloop nodig. Wij wilden pas bouwen als er voldoende gegadigden waren, maar de potentiële huurders wilden natuurlijk de zekerheid dat het pand daadwerkelijk gerealiseerd ging worden. Daarom heeft Van de Ven besloten om er gewoon mee te starten. Vanaf het begin wisten we dat er glasvezel moest komen. Omdat het kleine ondernemingen zijn, zitten opslag en back-up voornamelijk in de cloud. Deze creatieven werken samen met anderen en verwerken grote bestanden. Dat is de reden waarom glasvezel in de communicatie met de doelgroep een factor van betekenis was.”

Ervaring
‘Zonder Breedband Tilburg hadden we niet eens gewéten hoe we glasvezel efficiënt hadden moeten aanvliegen. We kennen het bedrijf vanuit een eerder project; TalentSquare. Destijds zochten we een betrouwbare glasvezelpartner. We wisten al dat er diverse netwerken in de stad liggen, maar bij de meeste aanbieders kregen we nietszeggende antwoorden van accountmanagers die ternauwernood wisten waar ze Tilburg moesten zoeken. Dat veranderde toen we in contact kwamen met Niels van der Pluijm van Breedband Tilburg. Met zijn informatie konden we meteen aan de slag. Die goede ervaring is doorgezet in het volgende project, het Faxx-gebouw. En nu dus De Plint.’

Soepel
‘Samen met de 25 huurders van De Plint zit Van de Ven in een overkoepelende stichting die een half jaar voor de oplevering beslissingen nam over alles ná de casco-fase. Denk aan de belichting van de glasvezel, het interne netwerk en de diensten. De aanbieders die dit zouden kunnen verzorgen, zijn door Breedband Tilburg uitgenodigd voor een gezamenlijke presentatie, zodat de stichting kon kiezen. Voor onze klanten, de gebruikers van De Plint, heeft dit zeer goed uitgepakt. Uit ervaring weet ik dat er bij een verhuizing heel wat bij komt kijken, alleen al het inregelen van het netwerk kost enkele weken. Maar nog nooit is deze zo soepel verlopen. Dat hoor ik ook terug van de huurders.’

www.deplint013.nl